OUR PROJECTS
Tarhe Novin
امروز تعدادی طراحی اتاق خواب با هزینه کم به شما نشان می دهیم که تِم اصلی دکوراسیون آن ها، طرح مدرن بوده. البته در بعضی از آن ها، فقط یک شی برای جلوه دادن به تخت یا کف اتاق استفاده شده. شاید برخی از این اتاق ها برای شما زیادی ساده باشند، ولی وقتی نحوه استفاده از این طرح را در آن ها ببینید، ایمان می آورید که طراح کارش را خوب بلد بوده!
logo